anjaaaaaaaa

Anja Marković rođena je 1988. u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila zbirku pesama Napolju su ljudi (2012) za koju je dobila Brankovu nagradu.
Između dve cele zbirke u papiru napravila je i jednu iscepanu u okviru projekta Vejte, snegovi. Trenutno radi kao urednik u izdavačkoj kući Dereta i sarađuje sa udruženjem Nebograd na projektu Novi kompozitori i nova lirika. Do sada objavljeno od ove autorke: Kowloon.