Svetlana Andrić rođena je 1970. u Lazarevcu, Jugoslavija. Studirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Živi od desetih stvari, i piše zbrda-zdola, oduvek. Roman Palestina je u rukopisu bio prvi tekst za koji joj je palo na pamet da bi mogao biti zanimljiv i drugima. Živi sa ćerkom u Beogradu.