Aleksa Šantić (1868 –1924) bio je srpski i bosansko-hercegovački pesnik i akademik. Rođen je u Mostaru, gde je proveo veći deo života. Završio je trgovačku školu u Trstu i Ljubljani i vratio se u rodni grad da radi sa ocem. Nekoliko godina kasnije započeo je svoj književni i društveni rad. Godine 1887. postao je saradnik Goluba, zatim Bosanske vile, Nove Zete, Javora, Otadžbine. Bio je 1888. osnivač i predsednik Srpskog pevačkog društva „Gusle“, koje uzima za program negovanje pesme i razvijanje nacionalne svesti. Godine 1896. kada je pokrenuta Zora bio je jedan od njenih prvih urednika. Aneksiona kriza, Balkanski ratovi i Prvi svetski rat, nužno su obeležili kako njegov život, aktivizam, odnos prema narodu i rodnoj grudi, tako i poetske preokupacije. Tokom života je objavio veliki broj pesama, baveći se takođe i prevodilačkim radom. Izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 1914. Umro je od tuberkoloze u rodnom Mostaru 2. februara 1924.