Anja Marković (1988) pesnikinja je rođena u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Godine 2012. objavila zbirku pesama "Napolju su ljudi" (SKC Kragujevac, edicija „Prvenac”), za koju je dobila Brankovu nagradu, a potom i zbirku "Kowloon: o gladima" (Kontrast 2016). Pesme su joj prevedene na engleski, grčki i slovenački, objavljivane po raznim časopisima i portalima, i uvrštene u antologije "Meko tkivo", "Ovo nije dom" i "Logične pobune". Sa Udruženjem „Nebograd” sarađivala na projektu "Novi kompozitori i nova lirika".