Anja Marković rođena je 1988. u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila zbirku pesama Napolju su ljudi (2012) za koju je dobila Brankovu nagradu. Između dve cele zbirke u papiru napravila je i jednu iscepanu u okviru projekta Vejte, snegovi. Trenutno radi kao urednik u izdavačkoj kući Dereta i sarađuje sa udruženjem Nebograd na projektu Novi kompozitori i nova lirika.

Greška

Traženi pojam ne postoji u bazi.


Početna