CTM PREPORUČUJE: POČNI SA ZAŠTO

Počni sa ZAŠTO” je knjiga koju sam odlagao da čitam dugo, ali kada sam počeo, uvideo sam svoju grešku. Knjiga nam daje uvid u to kako veliki lideri prilaze biznisu i samom razvoju poslovanja njihove kompanije. Tokom cele knjige, autor naglašava koliko je važno da svaka kompanija ima svoje ZAŠTO, kao i da svi preduzetnici i veliki lideri znaju koji je razlog zašto oni rade to što rade.

Ko je Simon Sinek?

Simon Sinek je jedan od najtraženijih motivacionih govornika na svetu i tvorac je koncepta Zlatni krug. Ovaj koncept je baziran na jasnosti, disciplinovanosti i doslednosti u životu i radu.

Zlatni krug

Prema Sineku, većina kompanija ne zna zašto su njihove mušterije izabrale baš njihov proizvod. Sa druge strane, uspešne kompanije na drugačiji način prilaze biranju svojih kupaca. Uspešne kompanije se oslanjaju na tri ključna pitanja kada dodje do biranja grupe kupaca koji će koristiti njihove proizvode i usluge. Ta tri pitanja su: ZAŠTO, KAKO i ŠTA.

1. PITANJE: ZAŠTO

Veoma malo ljudi u svetu zna zašto radi to što radi. Mnogi misle da rade nešto zbog novca, ali istina je da uvek postoji neki ključni razlog, iza koga se krije suština. Vaše ZAŠTO je nešto što morate da otkrijete, te konstantno postavljajte sebi pitanje: “Zašto ja ovo radim?”.

2. PITANJE: KAKO

Sa druge strane, mnogi ljudi znaju kako rade to što rade. Znaju kako su drugačiji od drugih. To važi i za mnoge kompanije. KAKO je obično tu da bi se objasnilo kako se kompanije razlikuje od ostalih.

3. PITANJE: ŠTA

Svi ljudi i sve kompanije na svetu znaju ŠTA rade. To im je u opisu posla, nebitno da li su male ili velike. Mogu lako da opišu koji je to proizvod ili usluga koju prodaju.

Motivacija ili inspiracija

Većina prodajnih taktika uključuju cenu, promociju, strah, aspiracije, grupni pritisak i inovacije. Ove tehnike prodaje predstavljaju motivaciju kupaca da kupe, ali ne stvaraju lojalne kupce. Lojalne kupce moramo inspirisati vrednostima kompanije, sa kojima mogu da se poistovete. Moramo da im prenesemo naše ZAŠTO. Na taj način će se oni poistovetiti sa našom kompanijom.

U ovoj knjizi, Sinek je dao primer jedne kompanije sa jasnim ZAŠTO. Ta kompanija je Apple.

Šta god da radimo, verujemo da dovodimo u pitanje nekakav status quo. Verujemo da mislimo drugačije.”

Jasno definisano ZAŠTO omogućiće vam da održite autentičnost.

Ako ne definišete jasno koji je to razlog zbog koga kompanija postoji, nećete moći da se diferencirate u moru drugih kompanija koje rade slične poslove kao i vi. Jasno ZAŠTO će vam obezbediti da privučete i održite kupce ili klijente koji zaista žele da posluju sa vama. Pružiće vam mogućnost da bude jedini u svojoj branši koji rade stvari na drugačiji način.

Centar za tehnološki menadžment takođe počinje sa ZAŠTO.

 

Preuzeto sa: ctm.fon.bg.ac.rs

Page top