Umeće ratovanja

Zašto danas čitati vojni traktat nastao u VI veku pre nove ere u Kini?

Rat i ljubav ne daju mnogo prostora za nove zaključke na kojima bi neki savremeni pisac mogao da kaže nešto novo. Ovo su teme ozloglašene jer vode na puteve konstantnog ponavljanja. Oni koji misle da se ne ponavljaju i da su inovatori – nisu dovoljno čitali. A čitati treba od prve stranice.

Zašto se onda uhvatiti za vojni traktat?

Da li i žene dugih noktiju i natapirane kose treba da čitaju o umeću ratovanja i zašto?

Naravno!

 

Krvno i beskrvno ratovanje

Krvni ratovi: Nekada je predeo rata bila određena teritorija koja je obuhvatala određene narode i ljude, bitke su se vodile mačevima, topovima, pa avionima i brodovima, tu gde ima rata ima i krvi… reke krvi i Damjanovih ruka koje majkama padaju u krioca i snaha koje plaču, i dece koja plaču, i sestara koje plaču… Zaključak je nepotreban.

Vođenje beskrvnih ratova: problem savremenog doba. Svaki čovek je vojnik. Rat se dešava svuda, a krv je nuspojava koja se javi u jednoj od 20 država. Niko nije pošteđen.

Sun Cu koristi tao kao polaznu tačku i analitičkim pristupom dodiruje svaki aspekt rata. Govoreći o ratu upućuje na njegovo moguće sprečavanje i izvojevanje pobede sa što manje posledica.

 

Od strategijske procene do špijuna

Nisu dobre one vođe koje žrtvuju svoj narod zarad nepromišljene i nesigurne pobede. Ako je žrtava mnogo – vođa je neuk ili špijun. A po Sun Cuovom zaključku špijuni uvažavaju najveći ugled u jednoj organizovanoj vojsci i zaštićeni su poput ključa koji može otključati vrata istorije na bilo koju stranu, u bilo čiju korist.

Kada ratujete, čak i ako pobeđujete, ako to traje duže vreme, vaše snage će oslabiti, a oštrica vašeg napada biće otupljena…

Velika mudrost nije očigledna, velika zasluga ne hvali sebe.

Dobri ratnici nateraju protivnika da dođe k njima, a ne idu na protivnika.

 

Društvo XXI veka i rat

Vojsku može rasterati i vatra i voda ako nisu poput snoplja. Odvajanjem jedinki koje će voditi pojedinačne ratove ne verujući u globalni rat i vodu i vatru koje se mogu suprotstaviti i precima i potomcima kao i jedna drugoj, svaka će se kriviti po inerciji koja je savija iznutra, prirodnim zakonom, a on nalaže održanje po svaku cenu. Dolazi do uništenja čitave „vojske“. Danas tu vojsku stavljamo pod navodnike, jer se Sun Cuova vojska borila u drugačijoj realnosti od ove, razumljivo zbog vekovnog procepa od tada do danas.

Umeće ratovanja treba čitati pažljivo – jer jedan pogrešan korak u proceni neprijatelja, prijatelja, terena ili tima kojim upravljate, može odlučiti o ishodu borbe.

U vremenu gde je psihološki rat svakodnevica treba spavati s ovom knjigom do uzglavlja.

piše: Bojana Cvetković

 

Preuzeto sa: kultivisise.rs

Page top