Antun Branko Šimić (1898–1925) pesnik je, prevodilac, esejist, književni kritičar i jedan od najvažnijih hrvatskih lirika prve polovine 20. veka. Već sa 15 godina objavio svoju prvu pesmu („Zimska pesma”) u časopisu Luč. Tokom školovanja u Vinkovcima, napisao je zbirku pesama „Cibaliana”, u kojoj je primetan rani uticaj Antuna Gustava Matoša. Šimić je odustao od školovanja sa 19 godina kako bi pokrenuo časopis „Vijavica” 1917. godine, inspiriran ekspresionističkim listom Der Sturm. Dve godine kasnije, pokrenuo je književni časopis „Juriš”, a 1923. i časopis „Književnik”. Tatjani Marinić, svojoj devojci, 1920. godine posvetio je svoju najznačajniju zbirku pesama „Preobraženja”. Kao vrlo mlad Šimić je oboleo od upale pluća. Nakon dugogodišnjeg lečenja 1925. godine umro je u Zagrebu od tuberkuloze.