Jana Benova (1974), pesnikinja i prozaistkinja, rođena je u Bratislavi. Godine 1998. završila je studije dramaturgije na bratislavskoj Akademiji muzičkih i dramskih umetnosti. Pod pseudonimom Jana Parkrova pisala je za dnevne novine SME, a trenutno radi kao urednica na Institutu za pozorište u Bratislavi. Objavila je tri zbirke pesama (Svetloplachý (1993), Lonochod (1997), Nehota (1997)), roman Parker (2001) i zbirku kratkih priča Dvanásť poviedok a Ján Med (2003).