Milan Rakić (1876-1938) srpski je pesnik, diplomata i akademik, rođen u Beogradu. Vrlo rano je stekao široko obrazovanje, zahvaljujući ugledu svoje porodice. Osnovnu i srednju školu je završio u Beogradu, dok je školovanje nastavio u Parizu, gde je upisao prava. Kao i Jovan Dučić, formirao je svoju poetiku pod uticajem simbolizma koji je u to vreme preovladavao u kulturi Pariza. Zahvaljujući diplomatskom životu živeo je u brojnim, pre svega evropskim gradovima. Svojim prvim pesmama javio se u Srpskom književnom glasniku 1902. Objavio je tri zbirke pesama (1903, 1912. i 1924. godine), koje ukupno broje oko pedesetak pesama. Njegov neveliki opus ostaće upamćen po preciznom i elegantnom stihu, Kosovskom ciklusu, mračnom pesimizmu, urbanom pristupu velikim pesničkim temama, ali i po poetskom opraštanju („Oproštajna pesma“) od daljeg pisanja, koje je po mnogima usledilo prerano. Umro je u Zagrebu 1938. godine.