Živim u Monpeljeu, ali sam rođen u luci Sete, što mom radu daje primorske boje i miris izolacije. Studirao sam filozofiju i nauke o jeziku, ali sam više voleo delanje nego podučavanje. Ušao sam u novinarstvo, a onda i komunikacije. U izmučenim prostorima nacionalne i regionalne štampe, biznisa i zajednica kroz koje sam prolazio, uvek sam koristio svetionike i kompase filozofije. Kursevi komunikacije koje sam godinama držao na Univerzitetu u Monpeljeu takođe su se oslanjali na filozofske metode, teorije, kritičke resurse. Za mene je filozofija praksa, posvećenost. Pomaže nam da se suočimo sa životnim iskušenjima i da vodimo svoje postojanje. Uvek je tu da podstakne lucidnost i budnost građana. To nas podseća da zahtevamo solidarnost i slobodu.