Jedan od najuticajnijih autora i predavača iz oblasti NLP-a u Velikoj Britaniji. Ima titulu master trenera NLP-a, bavi se konsaltingom, govorništvom i obukama. Član je upravnog odbora časopisa NPL World.