Mirjana Danilović rođena je u Beogradu 1964. godine. Diplomirala je na Katedri za južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije završila je na Greenwich University, UK (PGCE in teaching modern languages for adult education). Petnaestak godina predavala je na North London University and Kensington and Chelsea College. Predavala je srpski jezik u Foreign Office Language School. Preselila se u Beograd i napisala knjigu za učenje srpskog kao stranog jezika od materijala koje je koristila sa svojim studentima. U Beogradu radi samostalno, uglavnom sa ljudima iz nekoliko ambasada i međunarnodnih organizacija.