Petar II Petrović Njegoš (1813-1851) bio je vladika i vladar Crne Gore i najvećih misaoni pesnik koji je pisao na srpskom jeziku. Rodio se u Njegušima na Lovćenu, kao Radoje (Rade). Od 12. godine školovao se kod strica u cetinjskom manastiru. Nakon što je vladika Petar I umro 1830, zamonašio se, dodeljeno mu je ime Petar II, te je postao arhimandrit Pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kao državnik, našao se u izuzetno teškoj situaciji. Aktivno je delovao na diplomatskom planu, vodio borbe s Turcima, gradio saobraćajnice, podizao prosvetu, stvorio prve organe vlasti u zemlji – senat i gvardiju, i tako uspostavio temelje moderne crnogorske države. Za vladiku je ustoličen u Petrogradu u prisustvu cara Nikolaja I, a iz Rusije je doneo i prvu štampariju. Uz državne poslove, uvek je pronalazio vremena za vlastito obrazovanje i književni rad. Pesnički prvenci nastali su mu pod uticajem njegovog učitelja Sime Milutinovića Sarajlije. Najpoznatije delo, spev "Gorski vijenac", objavio je 1847. godine u Beču na srpskom narodnom jeziku. U njegovom opusu ističu se i filozofsko-religijski ep "Luča mikrokozma", drama "Lažni car Šćepan Mali" i "Svobodijada". Umro je u 39. godini od tuberkuloze.