Rade Drainac (1899-1943) pseudonim je Radojka Jovanovića, srpskog kosmopolitskog pesnika i publiciste rođenog u selu Trbunju, u Toplici. Kao šesnaestogodišnji mladić povlačio se sa srpskom vojskom preko Albanije i poput većine izbegličke dece nastavio školovanje u Srpskoj školi u Nici, u Bolijeu. Već 1918. bio je jedan od najgilnijih članova literarne družine, pa je i dobio nadimak Raka Pesnik. U Parizu je neko vreme svirao violinu kao pratnja uz neme filmove. U periodu između dva svetska rata bavio se novinarstvom, radeći u beogradskim listovima. Kao novinar lista Pravda pisao je i izveštavao iz brojnih evropskih zemalja. Ranu zbirku poezije Afroditin vrt štampao je u Prokuplju 1921. godine u svega tri primerka pod svojim pravim imenom. Godinu dana kasnije pokrenuo je časopis Hipnos uz program Hipnizma, kada po prvi put koristi slavni pseudonimom. Uz brojne zbirke poezije ("Erotikon", "Bandit ili pesnik" "Ulis", "Banket", "Čovek peva", "Lirske minijature", "Dah zemlje" i dr.), za života je objavio i zbirku pripovedaka "Srce na pazaru" (1929), roman "Španski zid" (1930), kritike i eseje "Rasvetljenje" (1934) i "Osvrti" (1938) i brojne književne i političke polemike. Godine 1943, u odmaklom stadijumu tuberkuloze, pesnik umire u Beogradu gde je, usled siromaštva, sahranjen o državnom trošku na Novom groblju.