Rajner Marija Rilke (1875–1926) jedan je od najvećih nemačkih pesnika. Na očev zahtev, išao je u nižu vojnu realku u Sankt Peltenu. Povučen i tih, nije uspevao da se prilagodi pitomačkom vojničkom životu, premda su mu u zavodu dopuštali da se bavi i književnošću. Ubrzo se preselio u Linc, gde je pohađao Trgovačku akademiju. Pošto je privatno položio maturu, studirao je istoriju umetnosti, književnost i filozofiju u Pragu, Minhenu i Berlinu. Njegov život karakterišu česta putovanja (Rusija, Francuska, Italija, Danska, Švedska, Belgija, Egipat, Španija, Švajcarska) i poznanstva sa umetnicima tog vremena. Prevodio je s francuskog (Valeri, Malarme, Bodler, Žid), engleskog (E. Baret Brauning) i italijanskog (Mikelanđelo). Autor je monografija (Vorpsvede, Ogist Roden), pripovetki, romana "Zapisi Maltea Lauridsa Brigea" i velikog broja pisama, među kojima su najznačajnija autopoetička "Pisma mladom pesniku". Ipak, glavnicu njegove književne zaostavštine čini moderna, filozofsko-meditativna lirika. Među Rilkeova najbolja ostvarenja ubrajaju se zbirke pesama: "Časlovac", "Knjiga slika", "Nove pesme," "Devinske elegije" i "Soneti posvećeni Orfeju".