Rukopisi

 

 

Poštovani autori,

Neobjavljene rukopise možete nam poslati na adresu
editorial@kontrastizdavastvo.rs.

Razmatraćemo isključivo završene rukopise (ne pojedinačne pesme i priče ili odlomke romana) poslate elektronskom poštom,

u Word formatu (font: Times New Roman, veličina 12, sa dijakritičkim znacima, neformatiran tekst).

Molimo da uz rukopis (integralni tekst ili kraći izvod) priložite biografiju, kao i sinopsis dela.

Uredništvo se obavezuje da vas u roku od tri nedelje od prispeća

rukopisa obavesti da li je vaš rukopis prihvaćen za objavljivanje.