Rukopisi

 

 

Poštovani autori i autorke,

Neobjavljene rukopise možete nam poslati na adresu
editorial@kontrastizdavastvo.rs.

Razmatraćemo isključivo završene rukopise (ne pojedinačne pesme i priče ili odlomke romana) poslate elektronskom poštom,

u Word formatu (font: Times New Roman, veličina 12, sa dijakritičkim znacima, neformatiran tekst).

Molimo da uz rukopis (integralni tekst ili kraći izvod) priložite biografiju, kao i sinopsis dela ako je reč o proznom delu.

Uredništvo se obavezuje da vas u roku od 3 nedelje od prispeća

rukopisa obavesti da li je vaš rukopis prihvaćen za objavljivanje ili ne.

 

NAPOMENE:

* Kontrast izdavaštvo ne radi uslužnu štampu, reizdanja i objavljivanje publikacija o trošku autora. Svi tekstovi moraju da prođu uredničku selekciju.

* Ako posle 3 nedelje ne dobijete povratnu informaciju, slobodno nam pišite jer se dešava da elektronska pošta završi u SPAM folderu ili da nam pak ne stigne uopšte.

* U septembru i oktobru, kao i većina kolega izdavača, koncentrisani smo na završne pripreme za Beogradski sajam knjiga tako da rok za odgovor uredništva može biti nešto duži.