Tiha zverka podneva

Gojko Božović

Poezija, Akcija 3 za 1399

Najvažnije simboličke veze ostvaruju se oko toposa grada i toposa putovanja. Božović okrećenaglavce poznatu neoklasicističku predstavu o gradu, civilizaciji, i destruktivnim silama;Кavafi, Hristić i ini pesnici te sile su videli kao spoljašnje, u liku varvara koji dolaze odnekudizvan civilizacije i istorije; za Božovića, one su u samom gradu. - Saša Radojčić

Cena: 559,00 RSD 699,00 ušteda: 140,00 RSD (-20%)
Cene su u dinarima sa uračunatim PDV-om.
Zapiši posvetu koju ćemo odštampati na prvoj stranici knjige koju poručuješ:

O ovom izboru
Knjiga Tiha zverka podneva sadrži izabrane pesme iz knjiga Elementi, Obližnja božanstva i Mapa.
Nastajale u rasponu od petnaest godina, knjige iz ove trilogije po izabranom postupku i, pre svega, po temama kojima se bave i po doživljaju sveta predstavljaju celinu. Ta celovitost naglašava se ovom knjigom izabranih pesama. U njoj se od poznatih delova stvara nova celina.
Pesme izabrane iz knjiga Elementi, Obližnja božanstva i Mapa, sa minimalnim izmenama, postale su deo takve, nove celine u okviru koje su tematski raspoređene kako bi se naglasile pojedine tematske linije (grad, mit, svakodnevica, vidljivo i nevidljivo, glasovi, hronika, putovanje) i kako bi se, u naporednom nizu glasova, zaokružila ova knjiga izabranih pesama u kojoj iza glasa pesme najčešće stoji glas hronike.
Beograd, 9. septembra 2019.

G. B.

 

Poezija Gojka Božovića predstavlja stišani govor o modernom svetu u rasponu između epifanija svakodnevice i ponornih udesa istorije i drugih velikih priča. Božovićeva poezija oličava susret čulnog i intelektualnog, epifanijskog i erudicijskog, strasnog i razumnog, pri čemu se u pesnikovim stihovima ukazuju kako izazovne teme savremenosti, tako i slojeviti vidici u kojima se otvara dijalog sa pesničkom tradicijom i tradicijom mišljenja.

Mihajlo Pantić

Pesništvo Gojka Božovića ponovo udahnjuje život i obasjava svetlošću sve ono što je bez smisla i ukusa poslato svetu zaborava i senki, sve one nevidljive biblioteke, nevidljive ljude, nevidljive gradove. Nemoguće je da se ne čita poezija koja čini tako nešto.

Ljudmila Mindova

Božović iscrtava minucioznu mapu unutrašnjih trvenja, povlači linije stalne nesmirenosti uma nad društvenim okolnostima i rasapima, povezuje i umrežava topose kad, recimo, dočarava detaljnu mapu grada zasnovanu glasovima gneva, jednako kao i pomirenošću.

Živorad Nedeljković

Ako je, po Nortropu Fraju, priča povratni čin simboličke komunikacije, odnosno ritual, onda ova Božovićeva pesnička priča ima za cilj uspostavljanje lirsko-antropološke formule sveta i čoveka. Jer žal za izgubljenom moći da se „glas vrati na zemlju, zemlja pomeša sa glasom“, može ispoljiti samo onaj pesnički senzibilitet koji i poeziju vidi kao elementarnu osnovu sveta, pa samim tim i kao potencijalnu snagu njegovog obnavljanja.

Đorđe Despić

 
 
  • ISBN: 9788660360450
  • Broj strana: 160
  • Pismo: Latinica
  • Povez: Mek
  • Format: 19,5x12,5cm
  • Godina izdanja: 2019

Gojko Božović
Gojko Božović (Pljevlja, 1972), pesnik, književni kritičar, esejista, izdavač. Knjige pesama: Podzemni bioskop (1991), Duša zveri (1993), Pesme o stvarima (1996), Arhipelag (2002), Elementi (2006), Obližnja božanstva (2012) i Mapa 2017). Knjige eseja: Poezija u vremenu. O srpskoj poeziji druge polovine 20. veka (2000) i Mesta koja volimo. Eseji o srpskoj poeziji (2009). Antologije: Antologija novije srpske poezije (2005), Place We Love. An Anthology of Contemporary Serbian Poetry (2006, 2011) i Svet oko nas. Evropski gradovi u novoj srpskoj pripoveci (2009, 2018). Nagrade za poeziju: „Matićev šal“, „Brana Cvetković“, „Đura Jakšić“, „Branko Ćopić“ i „Europa Giovani International Poetry Prize“. nagrada za esejistiku: „Borislav Pekić“. Poezija i eseji Gojka Božovićaprevođeni su na više jezika, dok su njegove knjige izabranih pesama objavljene u Makedoniji, Bugarskoj i Rusiji. Osnivač i glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag i Beogradskog festivala evropske književnosti. Potpredsednik Srpskog PEN centra. Živi u Beogradu.