izvori totalitarizma

Izvori totalitarizma

Hana Arent

Uskoro

Poreklo totalitarizma počinje porastom antisemitizma u centralnoj i zapadnoj Evropi 1800-ih i nastavlja se ispitivanjem evropskog kolonijalnog imperijalizma od 1884. do izbijanja Prvog svetskog rata. ...

Unesite e-mail adresu:
Poreklo totalitarizma počinje porastom antisemitizma u centralnoj i zapadnoj Evropi 1800-ih i nastavlja se ispitivanjem evropskog kolonijalnog imperijalizma od 1884. do izbijanja Prvog svetskog rata. Arent istražuje institucije i operacije totalitarnih pokreta, fokusirajući se na dva istinska oblika totalitarne vlasti u naše vreme – nacističkoj Nemačkoj i staljinističkoj Rusiji – za koje ona vešto priznaje da su dve strane istog novčića, a ne suprotstavljene filozofije desnice i levice. Sa ove tačke gledišta, ona razmatra evoluciju klasa u mase, ulogu propagande u suočavanju sa netotalitarnim svetom, upotrebu terora i prirodu izolacije i usamljenosti kao preduslova za potpunu dominaciju.

Hana Arent
lmlml